Pozostawienie towaru w serwisie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. Każdy klient oddający towar do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Serwis przyjmując towar do naprawy wydaje pokwitowanie serwisowe. Wydanie sprzętu możliwe jest tylko i wyłącznie po okazaniu przez klienta tegoż pokwitowania i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. W sytuacji braku pokwitowania, sprzęt można odebrać jedynie na podstawie dowodu tożsamości.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do wykorzystania części zamiennych (nie oryginalnych).
 4. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec wydłużeniu. Serwisy są realizowane w kolejności ich przyjęć.
 5. Za towar pozostawiony w serwisie i nie odebrany w przeciągu 60 dni roboczych od dnia poinformowania przez serwis klienta jest pobierana opłata magazynowa w wysokości 5 zł za każdy dzień magazynowania.
 6. Po upływie 90 dni nieodebrany z serwisu sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do oddania nienaprawionego towaru. Wynika to z faktu braku części, a części zamienne mogą mieć wpływ na dalszą funkcjonalność towaru.
 8. Wszystkie kwoty podawane przez serwisantów są kwotami brutto.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy znajdujące się w towarze powierzonym serwisowi.
 10. Oględziny sprzętu dotyczą wyłącznie usterki podanej przez klienta.
 11. Na wszelkie usługi serwis udziela 30 dniowej lub 90 dniowej gwarancji. Gwarancja ta dotyczy prawidłowego działania wymienionej części.
 12. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 Dz. U Nr 02.101.926