Regulamin ma na celu ujednolicić zasady świadczenia usługi.

  • Ekspertyzy wystawiane są przez serwis, a ich autentyczność pochodzenia potwierdzona jest poprzez pieczęć.
  • Istnieje możliwość wystawienia ekspertyzy w języku polskim oraz angielskim, a koszt jest równy odpowiednio 60,00 zł. i 80,00 zł.
  • Wartość walizek określa się na podstawie wartości katalogowych producentów, które nie podlegają negocjacjom.
  • Opinia zostanie przekazana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na indywidualne życzenie istnieje możliwość wysłania dokumentu kurierem (przy wyborze tej opcji należy doliczyć koszt 15 zł.).
  • Nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy po wykonaniu ekspertyzy.
  • Sporządzenie opinii następuje przy wykorzystaniu drogi mailowej.
  • Okres realizacji ekspertyzy wynosi do 72 godzin.
  • Dokonywanie płatności na ekspertyzy występuje za pomocą form płatności dostępnych podczas składania zamówienia https://ewalizki.pl/kategoria-produktu/czesci-do-walizek/ekspertyza/