0 0.00

Regulamin zakupów

Informacje o oferowanych przez Sklep produktach i zasadach ich nabywania udzielane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

Regulamin sklepu ewalizki.pl


INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma NEXT SERVICE SP Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 264 02-210 Warszawa o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5223043546
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad i objęte są gwarancją producenta.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich innych zmian

 

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 250 11 45.
 2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
 3. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 5. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.
 6. W sklepie podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 7. Zamówienia dokonane do godziny 12:00 wysyłane są w ten sam dzień, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w piątek po godz. 16.00, w sobotę i niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana w pierwszym najbliższym dniu roboczym.
 8. Realizacja zamówienia następuje:
  • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – w chwili otrzymania e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia,
  • w przypadku zamówień płatnych serwisem Platnosci24.pl (np. kartą kredytową, przelewem mTransfer, multiTransfer, itp.) – w chwili autoryzacji transakcji (ok. godzinę od momentu zapłaty),
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili zaksięgowania należności na konto ewalizki.pl (Numer konta: 32 1140 2004 0000 3902 7592 9523 mBank ).
 9. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami), w ustawie z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 10. Do każdego zamówionego produktu dołączana faktura VAT.
 11. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym wyrażają zgodę na wystawienie Faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 12. Po złożeniu zamówienia niezbędne jest jego potwierdzenie drogą  e-mailową lub telefonicznie. Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 2 dni będą anulowane.

EKSPERTYZY

 

Regulamin ma na celu ujednolicić zasady świadczenia usługi.

 

 • Ekspertyzy wystawiane są przez serwis, a ich autentyczność pochodzenia potwierdzona jest poprzez pieczęć.
 • Istnieje możliwość wystawienia ekspertyzy w języku polskim oraz w wersji dwujęzycznej, a koszt jest równy odpowiednio 40,00 zł. i 50,00 zł.
 • Wartość walizek określa się na podstawie wartości katalogowych producentów, które nie podlegają negocjacjom.
 • Opinia zostanie przekazana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na indywidualne życzenie istnieje możliwość wysłania dokumentu pocztą tradycyjną (przy wyborze tej opcji należy doliczyć koszt 1,90 zł.).
 • Nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy.
 • Sporządzenie opinii następuje przy wykorzystaniu drogi mailowej.
 • Okres realizacji ekspertyzy wynosi do 72 godzin.
 • Dokonywanie płatności na eksperyzy występuje za pomocą przelewu na podstawie faktury.

 

AUKCJE

 1. Produkty zamieszczane na aukcjach sklepu e-Walizki są nowe i w 100% sprawne oraz posiadają gwarancję producenta.
 2. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. W transakcjach licytacyjnych sklep e-Walizki może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać wystawiony towar. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Złożone w trakcie licytacji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku transakcji.
 4. Transakcja licytacyjna, w ramach której sklep e-Walizki poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja).
 5. Przystępując do transakcji licytacyjnej, Licytant określa cenę maksymalną, jaką jest gotowy zapłacić za wystawiony towar. System automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytantów o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego Licytanta, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Licytanta o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej. Wysokość kwoty postąpienia każdorazowo jest na poziomie 4,00 zł.
 6. Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników transakcji (sklep e-Walizki i Licytantów) do momentu zakończenia transakcji albo do odrzucenia ich przez sklep e-Walizki. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem transakcji:
  • na prośbę Licytanta,
  • z powodu braku kontaktu z Licytantem (np. z powodu niepoprawnych danych),
  • z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania Sprzedającego,
  • w związku z zakończeniem transakcji bez ustalania jej wyniku w trybie określonym w punkcie 8.
 7. Zakończenie transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Ewentualne wcześniejsze zakończenie transakcji następuje z chwilą zakończenia transakcji na podstawie decyzji sklepu e-Walizki, o której mowa w punkcie 8.
 8. Sklep e-Walizki może w każdym czasie zamknąć transakcję, wówczas zwycięzców transakcji ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia. Jeżeli w trakcie transakcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie towaru, sklep e-Walizki w drodze wyjątku może zakończyć transakcję bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy transakcji), uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez Licytantów oferty.
 9. Wszystkie ceny podane na aukcjach są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym produktem sklep e-Walizki może doliczyć jedynie koszty przesyłki bądź transportu towaru. Poza powyższymi sklep e-Walizki nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od Kupującego.
 10. W przypadku wpłat przelewem na konto, z pominieciem systemu PayPal i Przelewy24, w tytule przelewu należy wpisać unikatowy numer zamówienia ( przykład „LKLFAPOBC”).

 

WYSYŁKA

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 3. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru pośrednika:
  • czas dostawy: zwykle do godz. 16:00 na drugi dzień roboczy od wysyłki (na adresy domowe dostawa nawet do godziny 19:00)
 4. Bezpłatna dostawa zamówionego towaru na terenie Polski przy płatności przelewem
 5. Dostawa zamówionego towaru przy płatności za pobraniem – koszt wysyłki 15 zł
 6. Wysyłka poza granice Polski wyceniana indywidualnie
 7. Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia.
 8. Z nami kupujesz bezpiecznie – jeżeli Twoja przesyłka zaginie to wyślemy Ci ją ponownie.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, SPOSÓB ZAŁATWIENIA REKLAMACJI

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy towar zakupiony w naszym sklepie należy zwrócić niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 31 dni od daty jego odebrania.
 3. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z towarem należy odesłać instrukcje, w tym dotyczące montażu, kartę gwarancyjną i inne podobne dokumenty.
 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, Sklep dokona zwrotu ceny towaru w ciągu 14 dni od daty zwrotu towaru przez Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego w zamówieniu wedle wyboru Kupującego.
 5. Gdy towar jest niezgodny z umową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) należy go odesłać na adres sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru oraz opis niezgodności towaru z umową.
 6. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy ewalizki.pl nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 7. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w pkt. 7 powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, administratorem danych osobowych NEXT SERVICE SP Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 264 02-210 Warszawa o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5223043546
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celach realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.
 3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 4. Wszystkie logo oraz znaki towarowe producentów wykorzystane zostały przez ewalizki.pl jedynie w celach informacyjnych. Treść opisów, specyfikacje towarów, teksty, recenzje oraz wszelkie inne treści zamieszczone w serwisie www.ewalizki.pl oraz na wszystkich pod stronach stanowią własność firmy NEXT SERVICE SP Z O.O. i nie mogą być kopiowane bez pisemnej zgody właściciela serwisu.
 5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres sklep@e-walizki.pl.